Calendar of Events

Ungdoms-clinic  kontakta för datum

Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
12.00 Dag 1  –  14.00 Dag 3 , 2500:-, 4 lektioner, mat och övernattning
     
6-7 juli 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
13 juli 2019 Karlskoga
Pernilla C Berndtsson
contact: Sofie Fia Wedberg
20-21 juli 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
24-25 augusti 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
14 september 2019 Karlskoga
Pernilla C Berndtsson
 contact: Sofie Fia Wedberg
26-27 oktober 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
16 nov (prel) Karlskoga
Pernilla C Berndtsson
contact: Sofie Fia Wedberg