Calendar of Events

22-24 februari 2019 Ungdoms-clinic Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
12.00 Fredag lunch – 14.00 Söndag lunch , 2500:-, 4 lektioner, mat och övernattning
23-24 februari 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
23-24 mars 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
30-31 Mars 2019 Karlskoga
Pernilla C Berndtsson
contact: Sofie Fia Wedberg
19-20-21 april 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
18-19 Maj 2019 Karlskoga
Pernilla C Berndtsson
contact: Sofie Fia Wedberg
25-26 maj 2019 Kungsvikstorp
Pernilla C Berndtsson
08.00 – 17.00, 1 dag 1000:-, 2 dagar 1800:-, 2 pass/dag inkl lunch
Ljushult 11, Lidhult
Pernilla C Berndtsson
contact: Emma Liedman